ක්‍රිකට්වලින් අපි අකමැති රටේම මාලිංග පුරවැසිභාවය ගනි – Lasith Malinga leaves Sri Lankaලසිත් මාලිංග නම කියනකොටත් අපේ හිත්වල ඇඳෙන්නේ සිංහ සේයාවක් කීවට වැරදි නෑ. බෝල් කරනකොටම විකට් එකක් කියලා බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුලුවන් වෙන තරමටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ලසිත් මාලිංග , ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන ඉවරයි.
නමුත් ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග හරහා දැනගන්න ලැබෙනවා මාලිංග ලංකාව හැරදාලා පිටරටක පදිංචියට යන්න යනවා කියලා.
මේක ඇත්තක්ද?
සම්පූර්ණ වීඩියෝව නරඹන්න

For copyright matters please contact us at : ky232313@gmail.com

These pictures were Downloaded from internet and used under fair usage policy. I do not own any copyright for such content

source